NGOẠN CẢNH CHIỀU HÔM

Ra vườn ngoạn cảnh lá vàng bay
Đã phủ ngoài hiên một lớp dày
Thấy giọt sương choàng hoa nhãn nở
Nghe làn gió thổi đọt dừa lay
Cò đang sải cánh về nơi nọ
Vịt mới dừng chân ở chỗ này
Ức ảnh muôn hình trong vũ trụ
Tô màu điểm sắc cõi trần ai
Thi Nang