BÃO LŨ

Buồn thay!Bão lại đến sơn hà
Gãy đổ cây tường thật xót xa
Sóng biển tràn đê vùng trũng ngập
Người trôi lũ cuốn khổ muôn nhà
Thi Nang