CÁNH ĐỒNG XANH

Đôi lần thưởng ngoạn cánh đồng xanh
Cảnh tượng bình yên giữa đất lành
Trỉa đỗ vun cà xinh dáng chị
Gieo mè tỉa lúa đẹp hình anh
Đầy bông lắm buổi cầu mơ đạt
Trĩu quả nhiều hôm ước mộng thành
Đã thấy tươi màu trên thửa ruộng
Trong giờ rảnh rỗi dạo vòng quanh
Thi Nang