CHÀO ĐÓN XUÂN VỀ

Mỗi buổi xuân về ngập sắc hoa
Đào mai rực rỡ điểm tô nhà
Tưng bừng giữa phố bao người lại
Tấp nập trên đường những kẻ qua
Hộ đấy trưng bày xinh dĩa quả
Làng đây khoản đãi ấm chung trà
Huy hoàng xã ấp vui đoàn tụ
Lãnh thổ thanh bình vọng tiếng ca
Thi Nang