TIỄN ĐƯA CON CHÁU VỀ NHÀ Ở QUẬN MƯỜI HAI

Con về sống ở quận mười hai
Giữa buổi chiều đông lướt dặm dài
Lặng lẽ đàn chim rời gốc bưởi
Âm thầm ngọn gió thổi nhành mai
Nhìn qua nẻo đó hằng mong mãi
Ngoảnh lại nhà đây vẫn nhớ hoài
Đã tạc vào tâm hình ảnh cháu
Gây nhiều ấn tượng chẳng hề phai
Thi Nang