CHIỀU THU HỒI TƯỞNG KỶ NIỆM XƯA

Chân trời ảm đạm rất nhiều mây
Sải cánh về đâu nhạn rẽ bầy?
Gió nhẹ âm thầm ru bãi cỏ
Sương mờ lạnh lẽo phủ vườn cây
Khơi ngày giã lớp niềm thương đậm
Gợi buổi lìa quê nỗi nhớ đầy
Bạn cũ trường xưa lòng cảm mến
Bây giờ kỷ niệm vẫn còn đây
Thi Nang