CHIỀU XƯA NƠI ĐẦU SÔNG SÀI GÒN

柴 棍 江 頭 舊 夕 
黃 昏 舞 鳥 寞 江 頭 
我 立 濱 旁 盼 小 舟 
覽 水 看 霞 添 戀 慕 
懷 親 想 友 發 憂 愁 
蕭 條 霧 弇 枯 藤 簇 
懊 惱 鳶 翔 古 樹 坵 
幾 度 升 沉 波 浪 裡 
誰 人 遂 志 取 公 侯 
詩 囊 
+Hán Việt:
SÀI CÔN GIANG ĐẦU CỰU TỊCH (nđt)
Hoàng hôn vũ điểu mịch giang đầu 
Ngã lập tân bàng phán tiểu châu 
Lãm thủy khan hà thiêm luyến mộ 
Hoài thân tưởng hữu phát ưu sầu 
Tiêu điều vụ yểm khô đằng thốc 
Áo não diên tường cổ thụ khâu 
Kỷ độ thăng trầm ba lãng lý? 
Thùy nhân toại chí thủ công hầu? 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa:
CHIỀU XƯA NƠI ĐẦU SÔNG SÀI GÒN 
Nơi đầu sông vắng vẻ,chim bay liệng vào lúc trời gần tối 
Ta đứng bên cạnh bờ sông đợi thuyền nhỏ 
Nhìn nước xem ráng thêm mến chuộng 
Trong lòng nhớ cha mẹ,nhớ bạn sinh ra lo buồn 
Sương mù che cụm cây mây khô im lặng buồn bã 
Chim diều hâu bay lượn nơi gò cây to buồn thảm não nuột 
Mấy lần may rủi giữa làn sóng? 
Ai là người thỏa chí nhận lấy quan tước? 
Thi Nang
+Dịch thơ:
CHIỀU XƯA NƠI ĐẦU SÔNG SÀI GÒN
Chiều hôm chim lượn ở giang đầu
Ta đứng bên bờ đợi tiểu châu
Trông ráng, trời, dòng, thêm luyến mộ
Nhớ cha, mẹ, bạn, nảy ưu sầu
Nhạt nhòa sương phủ lùm mây quạnh
Ảo não diều bay cụm lá rầu
Mấy lượt thăng trầm trong ngọn sóng?
Người nao thỏa chí nhận công hầu?
Thi Nang