TỪ BIỆT BẠN CŨ

別 故 知 
此 晚 濱 旁 別 故 知 
回 看 飲 泣 渡 江 時 
行 舟 破 浪 遲 流 水 
兩 岸 離 愁 慘 切 悲 
詩 囊 
+Hán Việt:
BIỆT CỐ TRI 
Thử vãn tân bàng biệt cố tri 
Hồi khan ẩm khấp độ giang thì 
Hành châu phá lãng trì lưu thủy 
Lưỡng ngạn ly sầu thảm thiết bi 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa:
TỪ BIỆT BẠN CŨ
Từ biệt bạn cũ bên bờ sông vào chiều ấy 
Lúc qua sông nuốt nước mắt quay lại nhìn 
Nước chảy chậm,rẽ sóng thuyền đi 
Thương đau như cắt ruột về nỗi buồn rầu vì xa nhau đôi bờ 
Thi Nang
+Dịch thơ:
TỪ BIỆT BẠN CŨ
Chiều ấy ven bờ giã bạn xong
Quay nhìn nuốt lệ lúc qua sông
Thuyền đi rẽ sóng dòng trôi chậm
Đôi ngả buồn đau tựa cắt lòng
Thi Nang