ĐẦU MÙA MƯA

Gió thổi làm lay những ngọn dừa
Vang rền sấm nổ một chiều mưa
Mây sà tưới kiểng tươi cành nhãn
Nước chảy tràn sân đẫm chậu gừa
Ngoảnh lại quê nghèo thương xóm cũ
Trông về ngõ quạnh nhớ nhà xưa
Hàng cây trĩu quả màu xanh biếc
Nhận của trời cho đã mới vừa…
Thi Nang