TRƯA HÈ NƠI XỨ LẠ

Trời oi khó chịu buổi trưa hè
Điệp khúc khơi sầu của lũ ve
Phượng đã khoe tràng hoa đỏ chói
Xoài đang kết hạt quả xanh lè
Im lìm sẻ đậu trên nhành trúc
Vắng vẻ trâu nằm cạnh lũy tre
Giữa cảnh quê nghèo nơi xứ lạ
Nhà ai vọng tiếng trẻ con nhè
Thi Nang