NHỚ THƯƠNG CHÁU GÁI THƠ ẤU

Những buổi sum vầy ở cố hương
Niềm vui chửa cạn đã lên đường
Dâu cùng cháu nhỏ sang nhà mới
Để lại ông bà nỗi nhớ thương
Thi Nang