HỪNG ĐÔNG

Trên cành đại nở thắm màu hoa
Vẳng lại ngoài sân những tiếng gà
Rực rỡ vầng dương vừa hửng sáng
Bên thềm gió lạnh khẽ lùa qua
Thi Nang