NHỚ LÚC PHÂN KỲ

Nhớ mãi sân trường huyện Củ Chi
Mày chau mặt ủ lúc phân kỳ
Câu vàng nhã nhặn trao người ở
Ý ngọc ôn tồn tiễn kẻ đi
Cảnh cũ hôm nào luôn ái mộ
Hình xưa thưở ấy vẫn duy trì
Hằn sâu kỷ niệm vào tâm não
Giữa buổi xa lìa lệ ướt mi
Thi Nang