MỪNG NĂM MỚI (2020)

Đầu năm lộng lẫy khắp muôn nhà
Trước cổng ven đường rực rỡ hoa
Lắm tiệm phô màu xinh lãnh thổ
Nhiều xe điểm sắc đẹp sơn hà
Lời ca rộn rã trong phường nhỏ
Giọng nói ôn tồn giữa đảo xa
Trẻ đã sum vầy bên bố mẹ
Mừng vui cháu ở cạnh ông bà
Thi Nang