NGHE VE NGÂM KỶ NIỆM ÙA VỀ

Vọng tiếng ve sầu giữa buổi trưa
Hàng mai lặng lẽ đứng bên dừa
Cho lòng gợi dáng thương thầy cũ
Để não khơi hình nhớ bạn xưa
Cực khổ qua đồng khi dãi nắng
Cơ hàn vượt rẫy lúc dầm mưa
Trời oi cảnh quạnh đường xa vắng
Kỷ niệm ngày nao ngỡ mới vừa…  
Thi Nang