NHẬT THỰC (ngày 26-12-2019)

Vừa qua nguyệt cản ánh dương hồng
Tạo hóa an bài giữa khoảng không
Tỏa rạng hình khuyên viền bóng sẫm
Cho người thú vị mỗi lần trông
Thi Nang