TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Lần thứ hai bước vào ngục thất
Lê Hồng Phong nếm mật nằm gai
Làm thơ để tặng Minh Khai
580.Ngầm nhờ người gởi đến tay của nàng
Câu thơ chàng viết trên quạt giấy
Nàng đọc xong bỗng thấy lệ trào
Xót thương một đấng anh hào
Mới ra cửa khám lại vào nhà giam
Bao tháng ngày đồng cam cộng khổ
Dù nguy nan vẫn cố vượt qua
Quân thù tiếp tục khảo tra
Thế mà chúng chẳng tìm ra được gì
Lũ giặc Tây lương tri đã cạn
590.Tòa tiểu hình kết án Hồng Phong
Năm năm phải chịu xiềng gông
Mười năm quản thúc,điều không ai ngờ!
Rồi sau đó rời bờ tách bến
Giặc đưa chàng ra đến biển khơi
Giam vào ngục tối xa vời
Chàng nơi Côn Đảo,nàng nơi Sài Gòn. 
Ở trong tù héo hon thể xác
Minh Khai vẫn liên lạc bên ngoài
Qua nhiều sóng gió chông gai
600.Bền gan giữa cảnh tù đày khổ thân
Thi Nang
(còn tiếp)