NỖI U HOÀI

Ngoài hiên lảnh lót giọng ve sấu
Gợi nỗi u hoài ẩn bấy lâu
Mãi khảm buồng gan ngày vượt suối
Từng in đáy dạ buổi qua cầu
Ân tình xóm nhỏ còn ghi đậm
Kỷ niệm quê nghèo đã khắc sâu
Quạnh quẽ đường xưa,giờ đổi mới
Nào quên cảnh tượng lúc ban đầu
Thi Nang