TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Nàng tìm cách góp phần lãnh đạo
Để cùng nhau kiến tạo phong trào
Chung lòng hợp sức đồng bào
Công đồn chẳng ngại,vượt hào sá chi
Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ
Quân thù đã khủng bố dã man
Giặc Tây đàn áp bạo tàn
Nhiều người Cách mạng trung can bị đày
Nàng nhiệt tình hăng say cứu nước
610.Pháp không khuất phục được Minh Khai
Chúng liền kết án khổ sai
Buộc nàng phải chịu tù đày chung thân
Để uy hiếp tù nhân cộng sản
Pháp tăng thêm hai án tử hình
Minh Khai trước lúc hy sinh
Nàng đề ra việc tự mình làm ngay
Đã âm thầm viết vài dòng chữ:
“Hứa với anh,em giữ lòng son
Luôn luôn thương nhớ chồng,con
620.Dù cho ngã xuống,không còn gặp anh
Nguyện suốt đời trung thành với Đảng
Mãi là người Cách mạng kiên cường
Mong anh ở chốn khám đường
Trui rèn nghị lực phi thường vượt qua”
Thi Nang
(còn tiếp)