TRỞ LẠI VƯỜN THU

Trong vườn thuở nọ lá còn xanh
Mới buổi đầu thu đã biệt cành
Cứ ngỡ gân dày tăng trưởng chậm
Đâu ngờ phiến mỏng lụi tàn nhanh
Hằn sâu nỗi nhớ dù không đạt
Khắc đậm niềm thương dẫu chẳng thành
Trở lại quê nghèo thăm chốn cũ
Âm thầm bóng lẻ dạo vòng quanh
Thi Nang