TRƯA HÈ

Gà ru lảnh lót giữa trưa hè
Quyện khúc ngâm buồn của lũ ve
Dãy chậu tươi tràng trang đỏ chói
Hàng cây trĩu quả chuối xanh lè
Râm vườn mít đã chen cành phủ
Rợp ngõ mai vừa tỏa bóng che
Cảnh cũ nhà xưa hừng hực nóng
Từ xa vọng tiếng trẻ con nhè
Thi Nang