VÒNG QUANH SÀI THÀNH (Ngũ độ thanh)

Muôn nhà vững chắc đẹp làm sao!
Tuyệt mỹ nàng xuân ửng má đào
Giữa cảnh an bình khu phố rộng
Ven đường tráng lệ dãy lầu cao
Vừa qua mỗi chợ đông người đến
Đã lại từng ga lắm kẻ vào
Buổi ấy vòng quanh vài tiệm cũ
Âm thầm nhớ thuở bạn bè khao
Thi Nang