BÃO LŨ Ở CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ (Cơn bão số 5 và số 6 năm 2o19)

Cơn bão Matmo vừa tan biến
Sau mười ngày xuất hiện Nakri
Mưa ào gió rít làm chi
Để người trong bão sầu bi não lòng
Trên đường nước như dòng rạch suối
Bật gốc cây,lở núi,hư nhà
Người trôi lúc lũ càn qua
Gây ra thảm cảnh xót xa vô cùng
Dây điện đứt mịt mùng đêm tối
Cây đổ xuống cản lối ngăn đường
Một vùng u ám thê lương
Bày chi lắm nỗi đau thương não nùng
Nhìn các tỉnh miền Trung bão lũ
Xót đồng bào cư trú nơi đây
Cùng nhau góp sức chung tay
Nhường cơm sẻ áo sau ngày phong ba
Thi Nang