HOÀI VỌNG

懷 望
門 前 有 柰 枝
與 雀 弄 春 時
舞 燕 愁 珠 泪
飛 鴻 慘 柳 眉
孤 形 猶 愛 慕
只 影 未 回 歸
使 妾 滋 懷 望
悲 夫 既 別 離
詩 囊
+Hán Việt:
HOÀI VỌNG
Môn tiền hữu nại chi
Dữ tước lộng xuân thì
Vũ yến sầu châu lệ
Phi hồng thảm liễu my
Cô hình do ái mộ
Chích ảnh vị hồi quy
Sử thiếp tư hoài vọng
Bi phù ký biệt ly
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
Trước cửa có cành mít
Cùng chim sẻ đùa với mùa xuân
Lệ ngọc buồn rầu chim én liệng
Mày liễu thương xót chim hồng bay
Hình đơn vẫn yêu mến
Bóng lẻ chưa quay về
Khiến thiếp càng nhớ nhung trông đợi
Buồn thay!Đã lìa cách nhau
Thi Nang (Phạm Văn Náng)