LÒNG YÊU DẤU NON SÔNG (TNBC-NĐT-BVĐÂ)

Lòng yêu dấu mãi cảnh sơn hà
Lộng lẫy nơi gần đến nẻo xa
Mới mở cung đường xinh chục ngả
Vừa xây dãy phố đẹp trăm nhà
Vun trồng thửa ruộng tươi màu lá
Thưởng lãm khu vườn rực sắc hoa
Lãnh thổ ngày nay phồn thịnh quá
Tình quê nghĩa xóm thật chan hòa
Thi Nang