NHỚ CON CHÁU

憶 子 孫 
孤 身 見 鷺 翔 
憶 子 在 遐 方 
一 度 回 村 社 
三 年 寓 鋪 坊 
今 時 猶 隔 海 
昔 日 已 離 鄉 
 早 晚 巴 賢 媳
懷 孫 覽 寞 堂 
詩 囊 
+Hán Việt:
ỨC TỬ TÔN
Cô thân kiến lộ tường 
Ức tử tại hà phương 
Nhất độ hồi thôn xã 
Tam niên ngụ phố phường
Kim thời do cách hải 
Tích nhật dĩ ly hương 
Tảo vãn ba hiền tức 
Hoài tôn lãm mịch đường 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa:
NHỚ CON CHÁU
Một mình thấy diệc bay liệng 
Nhớ con ở phương xa 
Một lần quay về làng xóm 
Ba năm ngụ chốn phố phường 
Bây giờ còn cách biển 
Ngày trước đã rời quê 
Sớm và chiều mong dâu hiền 
Trong lòng nhớ cháu,nhìn xung quanh nhà yên lặng vắng vẻ 
Thi Nang
+Dịch thơ:
NHỚ CON CHÁU
Cô thân nhìn diệc liệng
Nhớ trẻ ở tha phương
Một lượt về thôn xã
Ba năm ngụ phố phường
Bây giờ còn cách biển
Ngày trước đã ly hương
Chiều sáng mong dâu thảo
Quạnh nhà, ngóng cháu thương
Thi Nang