NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ

憶 舊 冬 
隻 影 瞻 霞 在 遠 方 
行 雲 使 我 憶 雙 堂 
賢 兄 別 野 尋 新 處 
小 弟 歸 房 寓 故 鄉 
歲 月 攜 生 常 住 省 
晨 昏 戀 友 未 離 坊 
寒 風 拂 面 渾 身 冷 
每 度 冬 還 發 慘 傷 
詩 囊 
+ Hán Việt:
ỨC CỰU ĐÔNG 
Chích ảnh chiêm hà tại viễn phương 
Hành vân sử ngã ức song đường 
Hiền huynh biệt dã,tầm tân xứ 
Tiểu đệ qui phòng,ngụ cố hương 
Tuế nguyệt huề sinh thường trú tỉnh 
Thần hôn luyến hữu vị ly phường 
Hàn phong phất diện,hồn thân lãnh 
Mỗi độ đông hoàn phát thảm thương 
Thi Nang 
+ Dịch nghĩa:
NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ 
Bóng lẻ ngẩng nhìn ráng ở phương xa 
Mây trôi khiến ta nhớ cha mẹ 
Anh hiền lìa đồng,tìm xứ mới 
Em bé về nhà,ngụ làng xưa 
Năm tháng dìu dắt học trò hay ở tỉnh 
Sớm hôm thương mến bạn chưa rời phường 
Gió lạnh phớt qua mặt,toàn thân thể rét mướt 
Mỗi lần mùa đông trở lại sinh ra đau đớn thương xót 
Thi Nang
+Dịch thơ:
NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ
Nhìn ráng, đơn hình chốn viễn phương
Mây trôi khiến dạ nhớ song đường
Anh hiền giã nội tìm tân xứ
Em bé về nhà ngụ cố hương
Năm tháng dìu trò hay ở tỉnh
Sớm hôm mến bạn chửa xa phường
Hàn phong phớt mặt toàn thân rét
Mỗi lượt đông hoàn nảy xót thương
Thi Nang