NHỚ THU XƯA

Âm thầm chạnh nhớ thu xưa
Trên đường lá rụng chiều mưa dầm dề
Dừng chân ở một miền quê
Đơn thân,lẻ bóng trông về cố hương
Từ khi giã biệt ngôi trường
Mang nhiều nỗi nhớ niềm thương trong lòng
Người đầu kẻ cuối dòng sông
Để ai sáng ngóng chiều mong bao ngày
Hòa hồn quyện gió heo may
Nhìn theo cánh nhạn xa bay mịt mờ
Gieo vần thả ý vào thơ
Gửi về bến cũ đang chờ đợi nhau
Thi Nang