TIẾC THƯƠNG 13 BỘ ĐỘI BỊ LŨ CUỐN TRÔI Ở RÀO TRĂNG 3

Các anh bộ đội lên đường
Tinh thần dũng cảm kiên cường xông pha
Chung lòng bảo vệ sơn hà
Rừng sâu chẳng sợ,đường xa không màng
Ở trong tư thế sẵn sàng
Tìm người mất tích ẩn tàng chốn nao
Khi vào đến cạnh đồi cao
Dừng chân tạm nghỉ nơi Rào Trăng 3
Dò xem trận lũ vừa qua
Công nhân gặp nạn nhiều nhà lo âu
Sầu đau tiếp nối đau sầu
Đồi cao sạt lở vùi sâu thân hình
Mười ba bộ đội hy sinh
Xả thân vì nước,quên mình vì dân
Chính quyền,đơn vị quân nhân
Ngày đêm tìm kiếm đưa thân xác về
Trong cơn mưa đổ dầm dề
Các anh giã biệt làng quê,gia đình
Xứng danh liệt sĩ trung trinh
Đồng bào chiến sĩ nước mình tiếc thương
Thi Nang