TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Lê Hồng Phong ngồi trong ngục thất
Lính Ấn Độ từ đất liền ra
Cùng nhau nói chuyện qua loa
Hồng Phong bỗng hỏi dò la lính này:
“Nữ đồng chí Minh Khai người Việt
Xét xử chưa? Ông biết hay không?”
Vừa khơi lại cảnh đau lòng
680.Vẫn còn in đậm ở trong tâm người
Nhớ Minh Khai lìa đời buổi ấy
Lòng người lính cảm thấy nao nao
Nghiêng mình ngả mũ cúi chào
Trong niềm xúc động nghẹn ngào thốt ra:
“Minh Khai bị người ta xử bắn
Nên bà lớn ắt hẳn mất rồi!”
Hồng Phong nghe kể khúc nôi
Vô cùng đau đớn,bồi hồi tiếc thương.
Chàng trông về quê hương buồn bã,
690.Như là pho tượng đá im lìm
Lặng nghe nhoi nhói con tim
Vợ hiền khuất núi biết tìm nơi đâu!
Bé Hồng Minh ban đầu mất mẹ
Rồi đây ái nữ sẽ mất cha
Thương con nhớ vợ thiết tha
Hồng Phong cảm thấy xót xa trong lòng
Thi Nang
(còn tiếp)