CUỐI MÙA THU XƯA

Đã cuối mùa thu ảm đạm trời
Khi về ngõ quạnh lá vàng rơi
Đìu hiu cảnh cũ trong làng xóm
Vắng vẻ nhà xưa giữa cuộc đời
Khắc não ân dày không thể cạn
Ghi lòng nghĩa nặng chẳng hề vơi
Chiều quê lạnh lẽo buồn man mác
Nhói quả tim hồng hỡi bạn ơi!
Thi Nang