NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

Đêm rằm chẳng thấy một vầng trăng
Cuội vẫn còn mơ bóng ả Hằng
Quạnh ngõ vừa xui niềm thích giảm
Trơ nhà lại khiến nỗi sầu tăng
Mưa vùi đã ngập tràn chân sáo
Bão giật nào ngăn cản cánh bằng
Lạnh lẽo càn khôn đường cách trở
Trong lòng biển rộng nước thành băng
Thi Nang