NGƯỜI ĐI DẶM THẲM

Gió lạnh đang về giữa buổi đông
Chiều hôm ráng đỏ nhuộm mây hồng
Âm thầm lẻ bóng qua bờ rạch
Quạnh quẽ đơn thuyền ở bến sông
Vượt rẫy băng rừng tuy cổ khát
Trèo non lội suối dẫu chân phồng
Người đi chẳng ngại đường xa vắng
Kẻ ngụ quê nhà mãi ngóng trông
Thi Nang