CHIA TAY BẠN CŨ

別 故 人 
枯 條 冷 氣 舊 河 濱 
此 晚 余 愁 別 故 人 
涉水 爬 山 為 臉 蹙 
翻 溝 過 野 使 眉 顰 
堅 強 志 尚 匡 扶 黨 
勇 敢 心 常 愛 慕 民 
止 步 村 旁 於 遠 處 
回 瞻 曲 路 滿 煙 塵 
詩 囊 
+Hán Việt:
BIỆT CỐ NHÂN 
Khô điều lãnh khí cựu hà tân 
Thử vãn dư sầu biệt cố nhân 
Thiệp thủy bà san vi kiểm túc 
Phiên câu quá dã sử my tần 
Kiên cường chí thượng khuông phù Đảng 
Dũng cảm tâm thường ái mộ dân 
Chỉ bộ thôn bàng ư viễn xứ 
Hồi chiêm khúc lộ mãn yên trần 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa:
CHIA TAY BẠN CŨ 
Nơi bờ sông xưa,hơi lạnh,cành khô 
Vào buổi chiều ấy,ta buồn rầu chia tay bạn cũ 
Lội suối, trèo non làm cho mặt nhăn 
Vượt rạch, qua đồng khiến cho mày nhíu 
Chí kiên cường vẫn giúp đỡ Đảng 
Lòng dũng cảm luôn yêu mến dân 
Dừng bước bên thôn ở xứ xa 
Ngẩng nhìn lại con đường cong đầy khói bụi 
Thi Nang
+Dịch thơ:
CHIA TAY BẠN CŨ 
Khô nhành lạnh khí chỗ bờ sông
Chiều ấy ta sầu biệt bạn xong
Mặt ủ trèo non rồi lội suối
Mày chau vượt rạch để qua đồng
Kiên cường giúp Đảng, hay rèn chí
Dũng cảm thương dân, vẫn luyện lòng
Dừng lại bên làng nơi viễn xứ
Xem đầy khói bụi quãng đường cong
Thi Nang