CHIỀU THU NHỚ MẸ

Chiều thu lá rụng ở bên thềm
Lặng lẽ chim về tổ ấm êm
Vệt nắng còn vương cành nhãn nhỏ
Màn sương đã phủ cánh lan mềm
Nhìn qua tử lý niềm thương đượm
Ngoảnh lại huyên đường nỗi nhớ thêm
Trước cửa đìu hiu nhà quạnh quẽ
Hàng mai rợp bóng cảnh im lìm
Thi Nang