CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ (Ngũ độ thanh)

Kính họa bài “HỒN THƠ” trong tập thơ “HỒN THƠ TỎA SÁNG” của Cụ Lương Đức Thu:

Hồn thơ,cây bút:Thú vui chơi
Bạn hữu gần xa thắm thiết mời

Trí tuệ,tài hoa luôn góp sức
Tư duy phác thảo vẫn không ngơi

Giao lưu văn hóa:Tình nồng thắm
Tham dự phong trào tỏa sáng ngời

Thiện cảm khắc sâu trong trí óc
Hồn thơ bay bổng khắp nơi nơi.
Lương Đức Thu

CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ
(Ngũ độ thanh)
Thêu vần dệt tứ hãy cùng chơi
Hưởng ứng “Hồn Thơ” Cụ đã mời
Những buổi giao hòa không ngại viết
Bao ngày xướng họa chẳng hề ngơi!
Trao tình kết nghĩa cho đời đẹp
Luyện chữ rèn câu để nét ngời
Mãi gửi điều hay về vạn xứ
Luôn truyền lẽ phải đến ngàn nơi.
Thi Nang

NHỚ THƯƠNG CON

Dõi mắt nhìn con rẽ nẻo đường
Se lòng thắt ruột phút ly hương
Hình đang khắc não khi rời ấp
Ảnh đã hằn tâm lúc biệt phường
Trở lại quê nghèo luôn lặng nhớ
Quay về xóm nhỏ mãi thầm thương
Từng chiều mỗi sáng hằng mong đợi
Chỉ thấy mây mờ ở thập phương
Thi Nang

NGÀY VUI SẮP ĐẾN

Thì giờ thấm thoắt đã trôi nhanh
Sắp đến ngày vui ở đất lành
Mãi khấn từng chiều cho biển lặng
Luôn cầu mỗi sáng để trời thanh
Dầm sương vẫn ước trăm điều đạt
Dãi gió hằng mong vạn việc thành
Dẫu biết đường xa lòng chẳng ngại
Lo tròn bổn phận với đầu xanh
Thi Nang