BIỆT CỐ TRI

別 故 知
此 晚 濱 旁 別 故 知
回 看 飲 泣 渡 江 時
行 舟 破 浪 遲 流 水
兩 岸 離 愁 慘 切 悲
詩 囊
+Hán Việt:
BIỆT CỐ TRI
Thử vãn tân bàng biệt cố tri
Hồi khan ẩm khấp độ giang thì
Hành châu phá lãng trì lưu thủy
Lưỡng ngạn ly sầu thảm thiết bi
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
TỪ BIỆT BẠN CŨ
Từ biệt bạn cũ bên bờ sông vào chiều ấy
Lúc qua sông nuốt nước mắt quay lại nhìn
Nước chảy chậm,rẽ sóng thuyền đi
Thương đau như cắt ruột về nỗi buồn rầu vì xa nhau đôi bờ
Thi Nang

MỐI TÌNH NGANG TRÁI (nđt)(bài họa 2)

ỨC TÌNH NƯƠNG
Niểu niểu ngâm thiền lục trúc chi
Tình nương thử hạ dĩ phân kỳ
Trường canh thưởng nguyệt hoài hoa kiểm
Đoản khắc chiêm hà niệm liễu my
Khảm não hồng nhan thường ái mộ
Minh tâm mỹ ảnh thượng duy trì
Tiêu điều vãn lý phi hoàng diệp
Hựu kiến thu hoàn sử ngã bi
Thi Nang
NHỚ NGƯỜI YÊU
(Họa nguyên vận)
.
Ve buồn ảo não trúc oằn chi
Hạ đến vơi đầy nỗi biệt ly
Thưởng nguyệt đêm dài yêu mái tóc
Nhìn trời buổi ngắn nhớ bờ my
Giai nhân má thắm luôn gìn giữ
Tố nữ kiều trinh mãi bảo trì
Lá đổ vàng bay chiều tịch mịch
Thu về khắc khoải dạ sầu bi .
.
Hà Nội, ngày 29-01-2018
Tiến Vượng
MỐI TÌNH NGANG TRÁI (nđt)(bài họa 2)
Đôi mình thuở trước gặp làm chi!
Hẹn gửi lời trao đã mấy kỳ?
Nhớ cảnh trường xưa,nhìn phượng vĩ
Thương tình bạn cũ,ngắm trà mi
Môi hồng buổi nọ còn ghi khắc
Ảnh đẹp ngày nao vẫn cố trì
Mãi ngóng bao mùa chưa trở lại
Nên đành trú ngụ cửa từ bi
Thi Nang