NỬA CUỘC ĐỜI

Ta đã cùng nhau đi quá nửa cuộc đời
Sống cùng nhau vui buồn sướng khổ ,
Từ miền biên thùy xa nơi địa đầu đất nước,
Rồi về đến nơi này như chẳng muốn dừng chân,
Ta đã sống cùng nhau đồng cam chịu khổ,
Từ cái thủa cơ hàn thiếu thốn sau chiến tranh.
Đời là vậy tôi rèn trong cuộc sống mưu sinh.
Cho đến bây giờ bao ước nguyện đã gần xong,
Du Nguyen Duc