Ước gì

Trăng thu vằng vặc ngàn phương
Nhìn trăng lòng lại vấn vương nhớ người
Ước gì ta được lên trời
Bên trăng tâm sự cho vơi ngậm ngùi
Cùng ta sớt đắng chia bùi
Bên nhau san sẻ buồn vui trong đời.
Tiếc rằng cách trở hai nơi
Mịt mù mặt đất lưng trời xa xăm…

Chúc vầng trăng sáng muôn năm…
Thi Nang