ĐÊM THU

秋 夜
去 夜 天 晴 我 倚 門
清 風 朗 月 坦 安 魂
秋 蟲 突 起 聞 惆 悵
仰 視 銀 河 憶 子 孫
詩 囊
+Hán Việt:
THU DẠ
Khứ dạ thiên tình ngã ỷ môn
Thanh phong lãng nguyệt thản an hồn
Thu trùng đột khởi văn trù trướng
Ngưỡng thị ngân hà ức tử tôn
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
ĐÊM THU
Đêm qua,trời quang tạnh,ta tựa cửa
Gió mát,trăng trong,tinh thần yên vui thảnh thơi
Tiếng dế mùa thu bỗng dấy lên nghe buồn bã rầu rĩ
Ngẩng nhìn lên sông bạc,nhớ con cháu
Thi Nang
+Dịch thơ:
ĐÊM THU
Đêm qua tựa cửa sáng khung trời
Gió mát trăng vàng dạ thảnh thơi
Bỗng tiếng thu trùng nghe não nuột
Ngân hà gợi nhớ cháu con tôi
Thi Nang

TIẾNG XE CHẠY ẦM ẦM


我 在 堂 軒 賞 識 茶
觀 衢 路 上 有 多 車
轟 轟 聽 響 傳 連 接
覽 菲 塵 煙 不 奈 何
詩 囊
+Hán Việt:
OANH
Ngã tại đường hiên thưởng thức trà
Quan cù lộ thượng hữu đa xa
Oanh oanh thính hưởng truyền liên tiếp
Lãm phỉ trần yên bất nại hà?
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
TIẾNG XE CHẠY ẦM ẦM
Ta ở hiên nhà thưởng thức trà
Xem trên đường thông được cả bốn mặt có nhiều xe
Nghe tiếng ầm ầm dội lại và truyền đi liên tiếp
Nhìn khói bụi mỏng mảnh chẳng biết làm sao được?
Thi Nang
+Dịch thơ:
TIẾNG XE CHẠY ẦM ẦM
Ta ở nơi hiên thưởng thức trà
Trên đường tấp nập lắm xe qua
Âm vang máy nổ truyền liên tiếp
Chẳng biết làm sao khói bụi mờ?
Thi Nang

CHIỀU THU

秋 暮
惺 坐 門 前 覽 氣 車
妖 嬌 淑 女 適 回 家
孤 身 見 雁 還 遥 處
憶 友 當 年 在 古 河
詩 囊
+Hán Việt:
THU MỘ
Tỉnh tọa môn tiền lãm khí xa
Yêu kiều thục nữ thích hồi gia
Cô thân kiến nhạn hoàn dao xứ
Ức hữu đương niên tại cổ hà
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
CHIỀU THU
Trước cổng ngồi yên lặng nhìn xe hơi
Người con gái hiền lành mềm mại vừa trở về nhà
Một mình thấy nhạn trở về xứ xa
Nhớ bạn năm xưa ở sông cũ
Thi Nang
+Dịch thơ:
CHIỀU THU
Khi ngồi trước cửa ngắm xe qua
Thục nữ vừa quay trở lại nhà
Thấy nhạn cao bay về viễn xứ
Cô thân nhớ bạn ở giang hà
Thi Nang

YÊU NGHỀ

愛 業
昔 日 我 登 程
離 田 別 弟 兄
心 常 銘 重 義
腦 尚 刻 深 情
忍 耐 尋 方 法
專 勤 訓 學 生
栽 培 於 祖 國
萬 代 得 清 平
詩 囊
Hán Việt:
ÁI NGHIỆP
Tích nhật ngã đăng trình
Ly điền biệt đệ huynh
Tâm thường minh trọng nghĩa
Não thượng khắc thâm tình
Nhẫn nại tầm phương pháp
Chuyên cần huấn học sinh
Tài bồi ư Tổ quốc
Vạn đại đắc thanh bình
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
YÊU NGHỀ
Ngày trước ta lên đường
Rời ruộng,xa anh em
Lòng luôn ghi nghĩa nặng
Não vẫn khắc tình sâu
Nhẫn nại tìm phương pháp
Chuyên cần dạy học trò
Vun trồng cho đất nước
Muôn đời được bình yên
Thi Nang
+Dịch thơ:
YÊU NGHỀ
Ngày trước ta đăng trình
Xa đồng, giã đệ huynh
Tâm thường ghi trọng nghĩa
Não vẫn khắc thâm tình
Nhẫn nại tìm phương pháp
Chuyên cần dạy học sinh
Vun trồng cho tổ quốc
Vạn thuở được thanh bình
Thi Nang

MỘT MÌNH Ở TRƯỜNG HỌC XA

獨 住 遠 學 堂
黃 昏 遠 學 堂
只 影 與 垂 楊
沼 側 雙 鳧 逗
田 間 兩 鷺 翔
乖 生 回 幾 戶
舊 友 到 何 方
靜 寞 泉 林 景
孤 形 望 故 鄉
詩 囊
+Hán Việt:
ĐỘC TRÚ VIỄN HỌC ĐƯỜNG
Hoàng hôn viễn học đường
Chích ảnh dữ thùy dương
Chiểu trắc song phù đậu
Điền gian lưỡng lộ tường
Quai sinh hồi kỷ hộ?
Cựu hữu đáo hà phương?
Tĩnh mịch tuyền lâm cảnh
Cô hình vọng cố hương
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
MỘT MÌNH Ở TRƯỜNG HỌC XA
Nơi trường học xa vào lúc chạng vạng
Bóng lẻ cùng với cây liễu
Cặp le le đậu lại bên cạnh ao
Đôi cò bay liệng nơi đồng ruộng
Học trò ngoan trở về mấy nhà?
Bạn cũ đến phương nào?
Cảnh rừng suối yên lặng
Một mình trông về quê cũ
Thi Nang
+Dịch thơ:
MỘT MÌNH Ở TRƯỜNG HỌC XA
Chiều hôm quạnh quẽ trường
Bóng lẻ với thùy dương
Le đậu bên ao vũng
Cò sà giữa ruộng nương
Trò ngoan về mấy hộ?
Bạn cũ đến bao phương?
Cảnh suối rừng yên lặng
Một mình vọng cố hương
Thi Nang

ĐẾN SUỐI RỪNG

到 泉 林
此 暮 到 清 泉
林 旁 滿 霧 煙
幽 愁 看 舞 鷺
懊 惱 聽 啼 鵑
碧 水 流 源 上
黃 花 落 眼 前
吾 行 荒 夕 裡
憶 母 在 田 園
詩 囊
+Hán Việt:
ĐÁO TUYỀN LÂM
Thử mộ đáo thanh tuyền
Lâm bàng mãn vụ yên
U sầu khan vũ lộ
Áo não thính đề quyên
Bích thủy lưu nguyên thượng
Hoàng hoa lạc nhãn tiền
Ngô hành hoang tịch lý
Ức mẫu tại điền viên
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
ĐẾN SUỐI RỪNG
Buổi chiều ấy đến suối trong
Bên rừng đầy khói sương
Buồn rầu xem cò liệng
Não nuột nghe quốc kêu
Nước xanh biếc chảy trên nguồn
Hoa vàng rụng trước mắt
Ta đi trong chiều vắng
Nhớ mẹ ở ruộng vườn
Thi Nang
+Dịch thơ:
ĐẾN SUỐI RỪNG
Suối trong chiều ấy lội
Rừng mịt khói và sương
Cò lượn xem sầu não
Cuốc kêu nghe đoạn trường
Trên nguồn tuôn nước biếc
Trước mắt rụng hoa vàng
Ta vượt đường xa vắng
Nhớ hiền mẫu, ruộng nương
Thi Nang

NHỚ BẠN

憶 友
山 頭 見 雁 飛
憶 友 在 邊 陲 
腦 尚 懷 妍 影
心 恆 念 好 詩
今 時 猶 待 冀
昔 日 已 分 歧
所 約 同 相 遇
悲 夫 那 未 歸
詩 囊
+Hán Việt:
ỨC HỮU
Sơn đầu kiến nhạn phi
Ức hữu tại biên thùy
Não thượng hoài nghiên ảnh
Tâm hằng niệm hảo thi
Kim thời do đãi ký
Tích nhật dĩ phân kỳ
Sở ước đồng tương ngộ
Bi phù ná vị quy
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ BẠN
Thấy nhạn bay nơi đỉnh núi
Nhớ bạn ở biên thùy
Não vẫn mang ảnh đẹp
Lòng thường nhớ thơ hay (tốt)
Giờ đây còn trông đợi
Ngày trước đã chia ly
Điều mình ước nguyện là cùng gặp nhau
Buồn thay!Sao chưa về?
Thi Nang
+Dịch thơ:
NHỚ BẠN
Nơi đầu núi nhạn bay
Nhớ bạn ở chân mây
Trí vẫn mang hình đẹp
Lòng thường tạc tứ hay
Giờ đây còn cách mặt
Ngày trước đã rời tay
Nguyện ước cùng nhau gặp
Chưa về, khổ muộn thay!
Thi Nang

ĐẦU SÔNG

江 頭
碧 水 在 江 頭
村 回 暇 小 舟
霞 瞻 時 少 憶
浪 視 刻 多 愁
舞 鷺 紅 蓮 沼
鳴 鳧 綠 竹 邱
泉 林 存 此 地
梓 里 復 吾 求
詩 囊
+Hán Việt:
GIANG ĐẦU
Bích thủy tại giang đầu
Thôn hồi hạ tiểu châu
Hà chiêm thời thiểu ức
Lãng thị khắc đa sầu
Vũ lộ hồng liên chiểu
Minh phù lục trúc khâu
Tuyền lâm tồn thử địa
Tử lý phục ngô cầu
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
ĐẦU SÔNG
Ở đầu sông nước xanh biếc
Thuyền nhỏ thong thả trở về thôn xóm
Nhớ ít khi ngẩng mặt nhìn ráng
Buồn nhiều lúc xem sóng
Chốn ao sen hồng,diệc bay liệng
Nơi gò tre biếc,le le kêu
Đất ấy còn rừng suối
Mong mỏi ta trở về quê cũ
Thi Nang
+Dịch thơ:
ĐẦU SÔNG
Nơi đầu sông nước biếc
Thuyền cập xóm cô liêu
Ráng tỏa u hoài ít
Sóng lan khổ muộn nhiều
Ao sen hồng diệc liệng
Gò trúc lục le kêu
Đất nọ còn rừng suối
Về quê vẫn ước đều
Thi Nang

VUI MỪNG ĐÓN GIA ĐÌNH THÔNG GIA ĐẾN NHÀ (Đầu năm Giáp Thìn 2024)

Giữa cảnh đầu năm dịu mát nhà
Vui mừng mở ngõ đón Thông Gia
Ba giờ tái ngộ tình thân thiết
Bảy khắc hàn huyên nghĩa đậm đà
Khoản đãi ngày Xuân dùng cốc rượu
Đoàn viên dịp Tết nhấp chung trà
Cùng nhau thưởng thức vài mâm cỗ
Lảnh lót cung đàn quyện tiếng ca
Thi Nang

ĐÓN GIAO THỪA NĂM GIÁP THÌN 2024

ĐÓN GIAO THỪA NĂM GIÁP THÌN 2024
(Thủ vĩ ngâm)
Niềm vui rộn rã đón giao thừa
Mỗi độ xuân về ở ấp xưa
Nở nụ mai vàng bên gốc nhãn
Xòe bông pháo đỏ cạnh thân dừa
Sau nhà gió thoảng hàng cây rậm
Trước chậu sương trùm bãi cỏ thưa
Ngắm cảnh nghe lòng đang trỗi dậy
Niềm vui rộn rã đón giao thừa
Thi Nang