HOÀNG HÔN

Bên rào quạnh quẽ lúc hoàng hôn
Thợ đã ngừng xây,giảm tiếng ồn
Vội vã dăm người đi tới cổng
Âm thầm mấy kẻ rẽ vào thôn
Nhìn qua cụm lá nằm trên vũng
Ngoảnh lại chòm cây đứng giữa bồn
Lũ lượt bầy chim về cuối nẻo
Riêng mình lặng lẽ ngắm càn khôn
Thi Nang

CHĂM CHÚT MAI

Mùa khô lại đến khoảng mươi ngày
Những độ mưa dừng phải tưới mai
Đã tỉa thân cành bao tháng rộng
Thường vun cội rễ mấy năm dài
Khoe tràng giữa sáng bầy ong lượn
Nở nhụy trong chiều lũ bướm bay
Dãy chậu giờ đây còn ít ỏi
Dành cho dịp Tết để trưng bày
Thi Nang

CÂY KHÔ

Giữa cảnh đầu đông rụng lá vàng
Trên cành trụi lủi, gió lùa ngang
Dầm mưa lắm buổi sa ngoài ngõ
Dãi nắng nhiều năm ở cạnh đàng
Những lượt tàn vươn dù tiết đổi
Bao lần bóng tỏa dẫu mùa sang
Tươi màu đẹp dáng rồi khô mãi
Lúc rảnh nhìn cây thật ngỡ ngàng
Thi Nang