ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

團 聚 家 庭
團 圓 幸 福 舉 家 庭
每 戶 今 時 得 顯 榮
子 息 歸 回 於 父 母
同 欣 祖 國 已 清 平
詩 囊
+Hán Việt:
ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH
Đoàn viên hạnh phúc cử gia đình
Mỗi hộ kim thời đắc hiển vinh
Tử tức quy hồi ư phụ mẫu
Đồng hân Tổ quốc dĩ thanh bình
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
GIA ĐÌNH SUM HỌP
Cả gia đình vận may phúc tốt tụ hội đầy đủ
Bây giờ mỗi nhà được rực rỡ vẻ vang
Con cái trở về với cha mẹ
Cùng nhau vui mừng nước của tổ tiên mình đã thái bình
Thi Nang

XUÂN MỘ

春 暮
我 立 庭 邊 覽 燕 翔
蕉 叢 屋 後 甫 遮 陽
孤 身 靜 看 黃 昏 景
已 使 其 心 憶 學 堂
詩 囊
+Hán Việt:
XUÂN MỘ
Ngã lập đình biên lãm yến tường
Tiêu tùng ốc hậu phủ già dương
Cô thân tĩnh khán hoàng hôn cảnh
Dĩ sử kỳ tâm ức học đường
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
CHIỀU XUÂN
Ta đứng bên sân nhìn chim én bay lượn
Phía sau nhà,bụi chuối vừa mới che khuất mặt trời
Một mình lặng ngắm cảnh lúc trời gần tối
Đã khiến cho lòng mình nghĩ nhớ mái trường
Thi Nang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI!

Vĩnh biệt dương trần Thủ Tướng ơi!
Toàn dân ngưỡng mộ tiếc thương Người!
Kiên cường vững chí lo trừ giặc
Nhẫn nại bền gan mải giúp đời
Nghĩa nặng lưu truyền qua lắm nẻo
Công dày thiết lập ở nhiều nơi
Hồng ân đã khắc vào tâm khảm
Vạn cổ lòng son vẫn sáng ngời
Thi Nang

NGUYỄN HUỆ HOA NHAI

阮 惠 花 街
阮 惠 花 街 上 眾 行
工 程 設 立 得 芳 名
閒 游 賞 玩 輝 煌 景
結 果 由 人 已 造 成
詩 囊
+Hán Việt:
NGUYỄN HUỆ HOA NHAI
Nguyễn Huệ hoa nhai thượng chúng hành
Công trình thiết lập đắc phương danh
Nhàn du thưởng ngoạn huy hoàng cảnh
Kết quả do nhân dĩ tạo thành
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ
Nhiều người đi trên đường hoa Nguyễn Huệ
Dựng lên công trình được danh tiếng tốt truyền đi xa
Thong thả đi chơi ngắm nhìn cảnh đẹp đẽ,rực rỡ,chói lọi
Kết quả do loài người đã tạo nên
Thi Nang

PHỎNG CỔ CHI BIẾN DƯỢC LIỆT SĨ TƯỞNG NIỆM TỪ

訪 古 芝 變 藥 烈 士 想 念 祠
暮 暑 晴 天 舞 燕 群
靈 祠 美 景 太 平 春
忘 身 為 黨 英 雄 志
舉 國 尊 崇 偉 大 勳
詩 囊
+ Hán Việt:
PHỎNG CỔ CHI BIẾN DƯỢC LIỆT SĨ TƯỞNG NIỆM TỪ
Mộ thử tình thiên vũ yến quần
Linh từ mỹ cảnh thái bình xuân
Vong thân vị Đảng anh hùng chí
Cử quốc tôn sùng vĩ đại huân
Thi Nang
+ Dịch nghĩa:
THĂM ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC CỦ CHI
Bấy chim én bay liệng trong trời quang nắng chiều
Mùa xuân rất bình yên,cảnh đẹp,đền thờ thiêng liêng
Lòng mong muốn của anh hùng vì Đảng quên thân
Cả nước tôn trọng và sùng bái công lao to lớn,vẻ vang
Thi Nang