LÊN ĐỀN TƯỞNG NIỆM

上 想 念 祠 
吾 兵 死 陣 得 宗 崇
永 劫 留 存 越 史 中
倚 塔 哀 懷 諸 烈 士
看 碑 仰 至 位 英 雄
沙 場 昔 日 愁 身 散
社 稷 今 時 獎 命 終
勇 敢 堅 強 追 殺 敵
全 民 萬 古 愛 無 窮
詩 囊
+Hán Việt:
THƯỚNG TƯỞNG NIỆM TỪ
Ngô binh tử trận đắc tôn sùng
Vĩnh kiếp lưu tồn Việt sử trung
Ỷ tháp ai hoài chư liệt sĩ
Khan bi ngưỡng chí vị anh hùng
Sa trường tích nhật sầu thân tán
Xã tắc kim thời tưởng mệnh chung
Dũng cảm kiên cường truy sát địch
Toàn dân vạn cổ ái vô cùng
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
LÊN ĐỀN TƯỞNG NIỆM
Binh lính của ta chết ở chỗ chiến trường được tôn trọng và sùng bái
Còn lưu lại đời đời kiếp kiếp trong sử Việt
Dựa vào tháp thương nhớ các liệt sĩ
Xem bia kính mến đến cực điểm vị anh hùng
Ngày xưa nơi chiến trường buồn rầu thân thể lìa tan
Bây giờ nhà nước khen ngợi thưởng công cho những sinh mạng đã mất
(Đã)Mạnh mẽ,can đảm,bền chí đuổi theo mà giết giặc
Muôn đời toàn dân thương yêu  vô cùng
Thi Nang
+Dịch thơ:
LÊN ĐỀN TƯỞNG NIỆM
Binh ta ngã xuống được tôn sùng
Sử Việt muôn đời khắc chữ trung
Dựa tháp ai hoài bao liệt sĩ
Nhìn bia ngưỡng mộ các anh hùng
Sa trường buổi trước sầu thân tử
Xã tắc bây giờ thưởng mệnh chung
Mạnh mẽ bền gan truy kích giặc
Toàn dân vạn thuở mến vô cùng
Thi Nang

NHỚ BẠN CŨ

憶 故 人
我 適 視 浮 雲
徘 徊 憶 故 人
長 更 憂 濁 富
短 刻 樂 清 貧
昔 日 團 圓 友
今 時 隔 別 身
何 年 同 再 遇
所 約 在 陽 塵
詩 囊
+Hán Việt:
ỨC CỐ NHÂN
Ngã thích thị phù vân
Bồi hồi ức cố nhân
Trường canh ưu trọc phú
Đoản khắc lạc thanh bần
Tích nhật đoàn viên hữu
Kim thời cách biệt thân
Hà niên đồng tái ngộ
Sở ước tại dương trần
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ BẠN CŨ
Ta vừa xem mây nổi dễ tan
Bồi hồi nhớ bạn cũ
Canh dài buồn giàu mà đê tiện
Khắc ngắn vui nghèo mà thanh cao
Ngày xưa bạn tụ hội đầy đủ
Bây giờ thân xa cách mỗi người mỗi ngả
(Đến) Năm nào cùng gặp lại?
(Đó là) Điều mình ước nguyện ở cõi đời
Thi Nang (Phạm Văn Náng)
+Dịch thơ 1:
NHỚ BẠN CŨ
Vừa thấy cụm mây tan
Nhớ tình bạn chứa chan
Canh dài buồn biển lận
Khắc ngắn vui nghèo nàn
Thuở trước chung trường huyện
Bây giờ cách ải quan
Năm nào cùng gặp lại?
Điều ước ở trần gian
Thi Nang
+Dịch thơ 2:
NHỚ BẠN CŨ
Vừa thấy cụm phù vân
Bồi hồi nhớ cố nhân
Canh dài buồn trọc phú
Khắc ngắn vui thanh bần
Thuở trước sum vầy bạn
Bây giờ cách biệt thân
Năm nào cùng gặp lại?
Điều ước ở dương trần
Thi Nang

NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI

懷 望
門 前 有 柰 枝
與 雀 弄 春 時
舞 燕 愁 珠 泪
飛 鴻 慘 柳 眉
孤 形 猶 愛 慕
只 影 未 回 歸
使 妾 滋 懷 望
悲 夫 既 別 離
詩 囊
+Hán Việt:
HOÀI VỌNG
Môn tiền hữu nại chi
Dữ tước lộng xuân thì
Vũ yến sầu châu lệ
Phi hồng thảm liễu my
Cô hình do ái mộ
Chích ảnh vị hồi quy
Sử thiếp tư hoài vọng
Bi phù ký biệt ly
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
Trước cửa có cành táo
Cùng chim sẻ đùa với mùa xuân
Lệ ngọc buồn rầu chim én liệng
Mày liễu thương xót chim hồng bay
Hình đơn vẫn yêu mến
Bóng lẻ chưa quay về
Khiến thiếp càng nhớ nhung trông đợi
Buồn thay!Đã lìa cách nhau
Thi Nang (Phạm Văn Náng)
+Dịch thơ:
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
Táo trước cổng cành lay
Đùa xuân sẻ gọi bày
Lệ châu buồn én liệng
Mày liễu xót hồng bay
Vẫn chuộng hình đơn ấy
Còn đi bóng lẻ này
Cho nàng thêm nỗi nhớ
Đã cách biệt buồn thay!
Thi Nang

XEM HOA MAI NỞ

觀 梅 花 開
階 旁 萬 朵 梅
賞 玩 每 花 開
夕 到 群 蜂 舞
朝 還 幾 蝶 來
看 園 懷 俊 杰
覽 景 惜 英 才
屢 次 飄 黃 瓣
多 時 使 我 哀
詩 囊
Hán Việt:
QUAN MAI HOA KHAI
Giai bàng vạn đóa mai
Thưởng ngoạn mỗi hoa khai
Tịch đáo quần phong  vũ
Triêu hoàn kỉ điệp  lai
Khan viên hoài tuấn kiệt
Lãm cảnh tích anh tài
Lũ thứ phiêu hoàng biện !
Đa thời sử ngã ai
Thi Nang
Dịch nghĩa:
XEM HOA MAI NỞ
Bên thềm vạn đóa mai
Xem ngắm từng hoa nở
Buổi chiều đến,bầy ong bay liệng
Buổi mai về,mấy bướm lại
Trông vườn nhớ tuấn kiệt
Nhìn cảnh tiếc anh tài
Lắm lượt gió cuốn cánh hoa vàng bay!
Nhiều khi khiến ta thương xót !
Thi Nang
Dịch thơ:
XEM HOA MAI NỞ
Bên thềm vạn đóa mai
Ngắm mỗi nụ bung đài
Chiều đến bầy ong lượn
Sáng về mấy bướm bay
Trông vườn thương tuấn kiệt
Nhìn cảnh tiếc anh tài
Lắm lượt rơi vàng cánh
Nhiều khi xót dạ này
Thi Nang

DỪNG VIẾT, THÍCH ĐỌC ( Lưỡng đầu xà )

Bài xướng:

SAY XƯỚNG HỌA
( LĐX thơ vui )
Tay mòn nghĩ ngợi viết mòn tay
Ngày tháng đam mê trọn tháng ngày
Chỉnh lý so từ mong lý chỉnh
Xoay vần xếp ý đợi vần xoay
Đẹp hình ẩn hiện lưu hình đẹp
Ngay nếp phô bày tạo nếp ngay
Bận vướng suy tư dù vướng bận
Say dòng xướng họa những dòng say
Trần Thị Lợi
Hiện tại em đang điều trị bệnh,nên xin phép kính họa với chị Trần Thị Lợi một bài này thôi chị nhé! Khi nào sức khỏe hồi phục em sẽ xướng họa tiếp tục
Bài họa:
DỪNG VIẾT, THÍCH ĐỌC
( Lưỡng đầu xà )
Tay dừng thấm mệt phải dừng tay
Ngày hết giờ trôi lại hết ngày
Chọn ý gieo vần theo ý chọn
Xoay từ giữ luật kiếm từ xoay
Đúng lời hãy luyện cho lời đúng
Ngay dạ năng rèn để dạ ngay
Mãi đọc thơ rồi ham đọc mãi
Say hồn thỏa chí gợi hồn say
Thi Nang

TĨNH TRÍ ( Lưỡng đầu xà )- Bài họa

Bài xướng:
NHỚ XƯA
(Lưỡng đầu xà, luật trắc)
Thờ thẫn dòm trăng dạ thẫn thờ
Mơ nhiều luyến nhớ bởi nhiều mơ
Dõi trông nghĩa ấy hoài trông dõi
Chờ ngóng tình kia vẫn ngóng chờ
Rượu chén buông phiền đau chén rượu
Thơ vần phủi lụy níu vần thơ
Hẹn hò phố cũ nơi hò hẹn
Giờ mãi in sâu tận mãi giờ.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp …… * …… Ngày: 22/01/2024)

Dù sức khỏe chưa hồi phục. Thi Nang xin phép góp vui với nhà thơ Đoàn Văn Tiếp một bài thôi nhé!
TĨNH TRÍ
( Lưỡng đầu xà )- Bài họa
Thờ tâm của Phật khắc tâm thờ
Mơ ít vui nhiều để ít mơ
Ước nguyện bình an thường nguyện ước
Chờ mong tráng kiện hãy mong chờ
Rượu ly đã nhấp vài ly rượu
Thơ túi hay làm một túi thơ
Tĩnh trí luôn rèn cho trí tĩnh
Giờ lo đọc sách chẳng lo giờ
Thi Nang

THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN

游 春
往 昔 吾 常 玩 賞 春
平 明 赤 日 照 人 群
妖 嬌 女 秀 而 前 步
勇 敢 男 清 更 後 循
覽 壑 耽 河 看 綠 水
哀 松 愛 柳 視 藍 筠
安 闲 好 景 忘 長 路
再 遇 英 雄 想 偉 勳
詩 囊
Hán Việt:
DU XUÂN
Vãng tích ngô thường ngoạn thưởng xuân
Bình minh xích nhật chiếu nhân quần
Yêu kiều nữ tú nhi tiền bộ
Dũng cảm nam thanh cánh hậu tuần
Lãm hác đam hà khan lục thủy
Ai tùng ái liễu thị lam quân
An nhàn hiếu cảnh vong trường lộ
Tái ngộ anh hùng tưởng vĩ huân
Thi Nang
Dịch nghĩa:
THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN
Thuở trước ta thường đi chơi để nhìn xem cảnh đẹp mùa xuân
Lúc ban mai,mặt trời đỏ soi sáng cho loài người
Những cô gái đẹp đẽ và mềm mại mà bước đi trước
Những chàng trai tài hoa và mạnh mẽ lại lần theo sau
Nhìn rãnh nước nơi chân núi,mê dòng sông,trông nước biếc
Thương cây tùng,yêu cây liễu,xem cây tre xanh
( Vì) Ham thích cảnh bình yên thong thả (nên) quên đường dài
( Khi)Gặp lại hào kiệt xuất chúng ( khiến lòng) nhớ công lao lớn
Thi Nang
Dịch thơ:
THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN
Dạo ngắm xuân về rực rỡ sao!
Hừng đông vạn chỗ nắng soi vào
Yêu kiều gái đẹp mà đi trước
Dũng cảm trai tài lại bước sau
Nhìn rãnh mê sông dòng biếc nước
Thương thông mến liễu trúc xanh màu
An nhàn thích cảnh quên trường lộ
Gặp đấng anh hùng nhớ thuở nao
Thi Nang

HOA MAI VÀNG NỞ

黃 梅 花 開
倚 柱 覽 黃 梅
階 前 既 盛 開
多 時 蜂 鬧 動
少 刻 蝶 交 來
使 志 懷 親 友
搖 心 戀 善 才
春 愁 花 蕊 散
早 落 也 何 哉
詩 囊
Hán Việt:
HOÀNG MAI HOA KHAI
Ỷ trụ lãm hoàng mai
Giai tiền ký thịnh khai
Đa thời phong náo động
Thiểu khắc điệp giao lai
Sử chí hoài thân hữu
Dao tâm luyến thiện tài
Xuân sầu hoa nhụy tán
Tảo lạc dã hà tai
Thi Nang
Dịch nghĩa:
HOA MAI VÀNG NỞ
Dựa cột xem mai vàng
Trước thềm đã nở rộ
Nhiều khi ong bay lộn xộn
Ít chặp bướm đến tấp nập
Khiến chí nhớ bạn thân
Lay động lòng thương mến tài lành
Mối sầu mùa xuân nhụy hoa lìa tan
Rụng sớm là tại sao?
Thi Nang
Dịch thơ:
HOA MAI VÀNG NỞ
Dựa cột ngắm hoàng mai
Trước thềm nở rộ thay!
Nhiều khi ong náo động
Ít chặp bướm vờn bay
Khiến chí thương yêu bạn
Làm tâm mến mộ tài
Xuân sầu hoa nhụy rã
Sao lại sớm rơi đài?
Thi Nang

CẢNH TRỜI GẦN TỐI

黃 昏 景
冬 時 兩 燕 弄 黃 昏
每 陈 寒 風 攘 菊 盆
踏 草 三 牛 回 近 邑
離 池 九 雀 復 遐 村
幽 愁 古 道 情 緣 失
懊 惱 深 林 紀 念 存
萬 影 千 形 收 眼 界
無 窮 轉 變 在 乾 坤
詩 囊
Hán Việt:
 HOÀNG HÔN CẢNH
Đông thời lưỡng yến lộng hoàng hôn
Mỗi trận hàn phong nhưỡng cúc bồn
Đạp thảo tam ngưu hồi cận ấp
Ly trì cửu tước phục hà thôn
U sầu cổ đạo tình duyên thất
Áo não thâm lâm kỷ niệm tồn
Vạn ảnh thiên hình thu nhãn giới
Vô cùng chuyển biến tại càn khôn
Thi Nang
Dịch nghĩa:
CẢNH TRỜI GẦN TỐI
Vào mùa đông đôi én đùa nghịch lúc trời gần tối
Mỗi luồng gió lạnh quấy rối chậu cúc
Đạp lên cỏ,ba con bò quay lại xóm gần
Rời khỏi ao, chín con chim sẻ trở về làng xa
Buồn âm thầm đường xưa tuột mất tình duyên
Buồn thảm và não nuột nơi rừng sâu còn lưu kỷ niệm
Muôn bóng ngàn hình thu tầm mắt
Biến đổi đi không có chỗ cuối ở trong trời đất
Thi Nang
Dịch thơ:
CẢNH TRỜI GẦN TỐI
Đông vài én liệng cảnh hoàng hôn
Gió lạnh từng cơn quấy đảo bồn
Giẫm cỏ ba bò quay lại xóm
Xa đìa chín sẻ trở về thôn
U sầu lối cũ tình duyên mất
Ảo não rừng sâu kỉ niệm còn
Mắt đã thu vào muôn vạn ảnh
Vô cùng biến đổi giữa càn khôn
Thi Nang

VUI MỪNG

欣 喜
斜 輝 曩 日 媳 臨 盆
祖 父 今 時 有 嫡 孫
可 愛 家 庭 欣 不 盡
維 持 福 蔭 及 宗 門
詩 囊
Hán Việt:
HÂN HỈ
Tà huy nãng nhật tức lâm bồn
Tổ phụ kim thời hữu đích tôn
Khả ái gia đình hân bất tận
Duy trì phúc ấm cập tông môn
Thi Nang
Dịch nghĩa:
VUI MỪNG
Lúc bóng xế ngày trước con dâu sinh nở
Ông nội bây giờ có cháu trai trưởng
Dễ thương (nên) gia đình vui mừng vô cùng
Giữ gìn ơn trạch của tổ tiên để lại cùng với dòng họ
Thi Nang
Dịch thơ:
VUI MỪNG
Giữa xế dâu hiền chuyển dạ sinh
Cháu trai duy nhất của gia đình
Ông bà, bố mẹ mừng vui quá
Giữ phúc gìn ân cả họ mình
Thi Nang