NHÌN MƯA NHỚ ĐƯỜNG XƯA NẺO CŨ (nđt)

Bên thềm lặng ngắm buổi chiều mưa
Nước chảy tràn sân đẫm chậu dừa
Cúi mặt âm thầm thương nẻo cũ
Nghiêng đầu lặng lẽ nhớ đường xưa
Vầng trăng thuở ấy treo nhành liễu
Ngọn sóng ngày nao đẩy rễ gừa
Đối cảnh khơi hình luôn ngưỡng mộ
Tâm còn đọng mãi chuyến đò đưa
Thi Nang

NHỚ NẺO ĐƯỜNG XA (nđt)

Trên cành tẻ nhạt nắng chiều vương
Lặng lẽ người đi khuất nẻo đường
Giã biệt quê nghèo tâm tủi nhớ
Chia lìa xóm nhỏ dạ sầu thương
Từng thu trở lại miền sơn dã
Mỗi hạ về thăm cảnh phố phường
Vững chí băng rừng qua dặm thẳm
Yêu nghề tải chữ đến mười phương
Thi Nang