TƯỞNG NHỚ BỐ MẸ (Ngũ độ thanh)

Thầm trông cảnh tượng lá xa cành
Tưởng nhớ song đường đã trọn canh
Khảm trí muôn đời ơn dưỡng dục
Hằn tâm vạn thuở đức sinh thành
Mưa rầu buổi ấy hay ngừng chậm
Gió lạnh đêm này cũng thoảng nhanh
Để lại mười con nhiều chữ phúc
Giờ đây ổn định,sống yên lành
Thi Nang

LÁ RỤNG (Ngũ độ thanh-Thủ vĩ ngâm)

Mùa khô lá rụng ở bên thềm
Vẳng những ca từ giọng rất êm
Cạnh ngõ vừa khoe tràng sứ mỏng
Ngoài song đã nở cánh lan mềm
Nhìn qua cảnh cũ niềm thương đượm
Ngoảnh lại quê nghèo nỗi nhớ thêm
Xóm nhỏ vườn xưa giờ quạnh quẽ
Mùa khô lá rụng ở bên thềm
Thi Nang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHẠC MẪU *

Thương tiếc vô cùng nhạc mẫu ơi!
Vì lâm bệnh nặng đã qua đời
Âu sầu cháu nhỏ khăn tang đội
Ủ rũ con hiền giọt lệ rơi
Nỗi khổ lan dài trên mặt đất
Niềm đau tỏa rộng dưới lưng trời
Từ đây vĩnh biệt nơi trần thế
Khiến đại gia đình nhớ chẳng vơi
Thi Nang
* Nhạc mẫu = má vợi (mẹ vợ)
-Ghi chú :Nhạc mẫu của tôi từ trần vào lúc 22 giờ 36 phút,ngày 08/3/2023 (ngày 17/2 âm lịch),an táng vào lúc 14 giờ ngày 11/3/2023 (ngày 20/2 âm lịch),hưởng thọ 87 tuổi 

NGHỀ NÔNG

Gia đình của họ thích nghề nông
Dẫu khổ nào e sạm má hồng
Phát rẫy không màng trong buổi hạ
Chăm vườn chẳng ngại giữa ngày đông
Cam xoài mỗi vụ thường vun bón
Lúa củ từng năm cũng sạ trồng
Nỗ lực bao mùa trên thửa đất
Năm dài đã tốn thật nhiều công
Thi Nang

LÚC Ở VIỄN PHƯƠNG

Từ hôm giã lớp biệt ngôi trường
Mấy độ thu về ở viễn phương
Ngẩng mặt trông rừng khơi nỗi nhớ
Nghiêng đầu ngắm rẫy gợi niềm thương
Năng hằn xuống não nhiều khu ruộng
Đã tạc vào tâm lắm nẻo đường
Thuở ấy gia đình mong đợi mãi
Lo tròn trách nhiệm để hồi hương
Thi Nang