CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ (Lần thứ 18- năm 2023)

Từng đêm nghệ sĩ quyết đua tài
Đã tuyển thêm nhiều giọng hát hay
Cẩn trọng ham rèn cho tiếng rõ
Thường xuyên gắng luyện để hơi dài
Hình nam khỏe khoắn trăm người chuộng
Dáng nữ yêu kiều vạn kẻ say
Vững chí yên lòng thi vọng cổ
Hằng năm ước được diễn ra hoài
Thi Nang

NHỚ MẸ HIỀN

Giữa cảnh chiều thu nhớ mẹ hiền
Sinh thời lắm việc khổ triền miên
Bao mùa dãi nắng lo tìm gạo
Những độ dầm mưa mải kiếm tiền
Nhắc lũ con khờ nên giản dị
Ru đàn cháu dại ngủ bình yên
Gia đình thuở ấy còn lưu lạc
Gánh nặng oằn vai cũng chả phiền
Thi Nang

KỈ NIỆM VẪN CHƯA NHÒA

Đầu xuân bóng lẻ biệt quê nhà
Vững bước đi vào tận nẻo xa
Nửa bữa âm thầm thương bố mẹ
Vài hôm lặng lẽ nhớ ông bà
Ngày nao thích mãi bao lời giảng
Buổi ấy mê hoài những giọng ca
Ở mỗi ngôi trường nơi xứ lạ
Giờ đây kỉ niệm vẫn chưa nhòa
Thi Nang

Bài Đường luật thất ngôn bát cú -Ngũ độ thanh này, khi bỏ hai chữ đầu ở mỗi câu sẽ thành ra bài Đường luật ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh

KỈ NIỆM VẪN CHƯA NHÒA
Bóng lẻ biệt quê nhà
Đi vào tận nẻo xa
Âm thầm thương bố mẹ
Lặng lẽ nhớ ông bà
Thích mãi bao lời giảng
Mê hoài những giọng ca
Ngôi trường nơi xứ lạ
Kỉ niệm vẫn chưa nhòa
Thi Nang

LÌA XA ( Đề, Thực, Luận, Kết đều đối ngẫu)

Nhỏ lệ trao thề khi giã lớp
Rời tay gửi hẹn lúc xa trường
Nhà xưa bạn ở thường mong ngóng
Nẻo quạnh tôi về cũng nhớ thương
Tủi phận ngày nao đành rẽ lối
Hờn duyên buổi ấy nỡ chia đường
Ân tình giữa dạ còn lưu luyến
Kỉ niệm trong lòng mãi vấn vương
Thi Nang
Bài Đường luật thất ngôn bát cú -Ngũ độ thanh này, khi bỏ hai chữ đầu ở mỗi câu sẽ thành ra bài Đường luật ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh
LÌA XA ( Đề, Thực, Luận, Kết đều đối ngẫu)
Trao thề khi giã lớp
Gửi hẹn lúc xa trường
Bạn ở thường mong ngóng
Tôi về cũng nhớ thương
Ngày nao đành rẽ lối
Buổi ấy nỡ chia đường
Giữa dạ còn lưu luyến
Trong lòng mãi vấn vương
Thi Nang

QUẢ TIM HỒNG CỦA BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Dầm mưa dãi nắng ở trên đồng
Dưỡng dục con hiền chẳng tiếc công
Đã trải bao mùa lo sạ cấy
Từng qua những vụ gắng vun trồng
Xua thù, dũng cảm gìn thôn xóm
Đuổi giặc, kiên cường giữ núi sông
Một tấm lòng son vì nghĩa cả
Ngời danh rạng tiết quả tim hồng
Thi Nang

Dịch thơ KHÔNG GẶP

Nguyên tác
不見
不見李生久,
佯狂真可哀!
世人皆欲殺,
吾意獨憐才。
敏捷詩千首,
飄零酒一杯。
匡山讀書處,
頭白好歸來。
杜甫

Hán Việt
BẤT KIẾN
Bất kiến Lý sinh cửu,
Dương cuồng chân khả ai!
Thế nhân giai dục sát,
Ngô ý độc liên tài.
Mẫn tiệp thi thiên thủ,
Phiêu linh tửu nhất bôi.
Khuông sơn độc thư xứ,
Ðầu bạch hảo quy lai.
Đỗ Phủ

Dịch nghĩa
KHÔNG GẶP
Lâu rồi không gặp Lý (Bạch)
Giả điên cuồng, thật đáng được thương xót!
Người đời đều muốn giết
Riêng ý ta vẫn mến bạn có tài
Linh lợi, thơ nghìn bài
Lênh đênh, rượu một chén
Đọc sách nơi núi Khuông Lư
Đầu bạc, trở về thôi!
Thi Nang

Dịch thơ
KHÔNG GẶP
Chẳng gặp Lý lâu rồi
Giả cuồng thật xót ôi!
Người ghen tài cự phách
Ta mến bạn cừ khôi
Sắc sảo, thơ nghìn áng
Nồng nàn, rượu một bôi
Núi Khuông nơi đọc sách
Tóc bạc, trở về thôi!
Thi Nang

CẢNH CŨ TRƯỜNG XƯA

Bình minh lá gõ rụng trên đường
Đã thấy ven lề cỏ đọng sương
Độ ấy qua rừng luôn dũng cảm
Ngày nao vượt suối cũng kiên cường
Thương hoài các bạn về trăm nẻo
Nhớ mãi bao trò ở chục phương
Cảnh vật hằn sâu vào trí não
Còn lưu kỉ niệm những ngôi trường
Thi Nang
Bài Đường luật thất ngôn bát cú -Ngũ độ thanh này, khi bỏ hai chữ đầu ở mỗi câu sẽ thành ra bài Đường luật ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh
CẢNH CŨ TRƯỜNG XƯA
Lá gõ rụng trên đường
Ven lề cỏ đọng sương
Qua rừng luôn dũng cảm
Vượt suối cũng kiên cường
Các bạn về trăm nẻo
Bao trò ở chục phương
Hằn sâu vào trí não
Kỉ niệm những ngôi trường
Thi Nang

NGẮM TRĂNG SAO

Trăng vàng tỏa sáng giữa trời cao
Đến chỗ nhiều mây lại ẩn vào
Lúc tỏ, ngồi xem, lòng đã chuộng
Khi mờ, đứng dõi, dạ thường nao
Thương hoài bạn cũ về thôn ấy
Nhớ mãi trò xưa ở huyện nào
Buổi tối canh dài sương lạnh lẽo
Xa vời chỉ thấy một chòm sao
Thi Nang