ANH HÙNG LAO ĐỘNG:ĐỖ VĂN ĐỨC

Khi nhìn nước mất nhà tan xót lòng
Chú Đức lên đường bảo vệ non sông
Máu lũ giặc trào trên chuôi mã tấu
Thây quân thù ngã dưới gậy tầm vông
Khi đi đến xưởng làm ra súng ống
Lúc trở về nhà gánh chịu xiềng gông
Vào tù,giữ vững tinh thần chiến đấu
Ra khám,lo tròn nhiệm vụ truyền thông
Bám trụ Hàm Rồng,nối dây liên lạc
Xông pha lửa đạn,anh hùng lập công.
Thi Nang

ANH HÙNG TÔ VĂN ĐỰC

Thời niên thiếu chịu nhiều điều đắng cay
Cạo mủ cao su để sống qua ngày
Giã biệt Đồng Xoài,rèn tâm luyện chí
Quay về Nhuận Đức,hợp sức chung tay
Tạo ra súng ống trừ thù ngã gục
Bám trụ hầm hào bắn giặc lăn quay
Làm mìn đánh bật xe tăng thiệt hại
Vượt pháo xông vào chiến trận hăng say
Nổi tiếng anh hùng,rạng danh trung tá
Tô Văn Đực đã bền gan góp tài
Thi Nang

ANH HÙNG LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN XƠ (1932 – 1968)

Từ mười sáu tuổi qua sông vượt đường
Chú Nguyễn Văn Xơ chiến đấu kiên cường
Lúc ở phía Nam hằng yêu xứ sở
Khi ra miền Bắc vẫn nhớ quê hương
Vào nơi Bình Giã quân thù nát thịt
Đến chỗ Đồng Xoài bọn địch nhừ xương
Diệt xe tăng cháy,thây phơi trận địa
Bắn máy bay rơi,khói tỏa sa trường
Đánh chiếm Quang Trung,tiến về thành phố
Anh hùng ngã xuống,vô vàn kính thương.
Thi Nang

ANH HÙNG ĐOÀN THỊ THU

Vô cùng khổ sở trong thời chiến chinh
Hợp sức chung tay giải phóng quê mình
Dẫn phụ nữ đào hào cho cách mạng
Điều thanh niên tải đạn cứu thương binh
Vào tù,gánh chịu đòn roi thảm khốc
Ra khám,quay về lực lượng an ninh
Truy tìm,triệt phá âm mưu phản động
Bảo vệ,canh phòng phố xá phồn vinh
Đồng chí Thu luôn tận tâm vì nước
Giúp dân hạnh phúc,non sông thái bình
Thi Nang

ANH HÙNG LIỆT SĨ LÊ VĂN THẾ (1941 – 1971)

Vào du kích xã xông pha chiến trường
Chú Thế bền gan dũng cảm kiên cường
Đã dốc sức lo trui rèn đội ngũ
Cùng chung lòng để giải phóng quê hương
Tấn công Suối Cụt trừ phường độc ác
Đột nhập Trung Hòa diệt lũ vô lương
Về Bình Thượng,khử quân thù rã xác
Đến Phước Hưng,vùi bọn giặc tan xương
Bắn máy bay rơi,đánh xe tăng cháy
Anh hùng tử trận,đồng bào nhớ thương.
Thi Nang

ANH HÙNG NGUYỄN MINH THẮNG

Minh Thắng lên đường lúc tuổi mười hai
Ngày đêm tích cực bôn ba dặm dài
Đưa tin khẩn cấp,xuyên qua lửa đạn
Chuyển lệnh an toàn,cố vượt chông gai
Ở Phước Hiệp,băng bom gầm,chẳng sợ
Về Vân Hàn,bị giặc đánh,không khai
Điều binh tập kích,lừng danh dũng sĩ
Quyết chí xông pha,đáng bậc anh tài
Kiên cường chiến đấu,trừ quân Mỹ ngụy
Xuất sắc hoàn thành bổn phận làm trai.
Thi Nang

ANH HÙNG HỒ VĂN TẮNG (1933 – 1995)

Hợp sức chung lòng giải phóng giang san
Sang sông,vượt suối,băng qua dặm ngàn
Vào tù vẫn giữ tinh thần bất khuất
Ra khám luôn gìn khí tiết trung can
Đã phục vụ chân thành cho thủ trưởng
Lo canh phòng cẩn mật giúp cơ quan
Hiên ngang lấy súng quân thù hiểm độc
Dũng cảm đưa đoàn cán bộ bình an
Nhanh tay cứu bạn không màng tính mạng
Nức tiếng anh hùng vững chí bền gan
Thi Nang

ANH HÙNG LIỆT SĨ CAO VĂN SOÁI (1944 – 1970)

Cao Văn Soái rất bền gan vững lòng
Tuổi trẻ kiên cường dũng cảm xung phong
Giữ xóm ấp đêm ngày luôn tự vệ
Gìn quê hương sớm tối mãi canh phòng
Tiêu trừ lũ giặc thây phơi giữa trận
Bắn rớt tàu bay khói tỏa trên đồng
Thừa cơ đoạt súng về vùng địa đạo
Gắng sức tìm đường thoát cảnh xiềng gông
Bắt kẻ chiêu hồi,giải vây cán bộ
Anh hùng đất thép vang lừng chiến công.
Thi Nang

ANH HÙNG LIỆT SĨ LÊ THỊ PHA (1942 – 1972)

Đang xuân chị đã rời quê giã nhà
Lội suối qua đồi vượt dặm ngàn xa
Đến hậu cứ đêm ngày lo sản xuất
Về văn phòng phụ nữ sống chan hòa
Ngăn đường đánh úp quân thù tổn thất 
Nổ súng xông vào lũ giặc tiêu ma
Góp phần chiến trận Di Linh thắng lợi
Vận động đồng bào Bảo Lộc tham gia
Để lại dương trần tấm gương trung liệt
Muôn đời mãi nhớ thương đồng chí Pha
Thi Nang

ANH HÙNG HUỲNH CÔNG OAI

Công Oai quyết chí vì sông núi này
Tiến bước lên đường hợp sức chung tay
Hiến tuổi trẻ không nề hà đạn xới
Dâng đời trai chẳng quản ngại bom cày
Đào hầm bảo vệ binh mình,thủ trưởng
Nổ súng tiêu trừ lính giặc,tàu bay
Vào thành,trấn giữ cơ quan trọng yếu
Đến xưởng,điều hành xí nghiệp hăng say
Được thưởng huân chương,lập nhiều thành tích
Đời sau mãi nhớ ân sâu nghĩa dày.
Thi Nang