LÁ RỤNG VÀNG

Giữa cảnh chiều thu lá rụng vàng
Khơi nhiều kỉ niệm vẫn còn mang
Hôm rời xóm nhỏ mưa tầm tã
Thuở biệt nhà xưa gió phũ phàng
Nẻo cũ thương người đi lối dọc
Quê nghèo nhớ kẻ rẽ đường ngang
Quay về chỉ thấy vườn hiu quạnh
Buổi nọ tình duyên trót lỡ làng
Thi Nang
Bài Đường luật thất ngôn bát cú -Ngũ độ thanh này, khi bỏ hai chữ đầu ở mỗi câu sẽ thành ra bài Đường luật ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh
LÁ RỤNG VÀNG
Chiều thu lá rụng vàng
Kỉ niệm vẫn còn mang
Xóm nhỏ mưa tầm tã
Nhà xưa gió phũ phàng
Thương người đi lối dọc
Nhớ kẻ rẽ đường ngang
Chỉ thấy vườn hiu quạnh
Tình duyên trót lỡ làng
Thi Nang