VÔ CÙNG NGƯỠNG MỘ VÀ TIẾC THƯƠNG CHÚ TRẦN QUỐC HƯƠNG

Vô cùng ngưỡng mộ chú Mười Hương
Để lại cho đời nỗi tiếc thương
Dẫu khổ luôn rèn tâm chính trực
Dù nguy vẫn luyện chí kiên cường
Duy trì “mối nhợ” vào dinh phủ
Lãnh đạo “đường dây” ở phố phường
Tựa ánh sao ngời soi tỉ chỗ
Như vầng nguyệt sáng tỏa ngàn phương
Thi Nang