NGÀY KHAI TRƯỜNG

Sơn hà rạng rỡ khắp mười phương
Rộn rã niềm vui trẻ đến trường
Gặp gỡ thầy xưa lòng sảng khoái
Quây quần bạn cũ tính hiền lương
Tưng bừng trống giục trong ngàn xã
Lảnh lót đàn ngân giữa vạn phường
Lối thẳng hàng ngay lời nhã nhặn
Ôn tồn giọng nói để làm gương
Thi Nang